ऊनी व कानबाई – Uni va Kanbai – Ahirani Khandeshi Song

ऊनी व कानबाई

उनी मनी मायबाई

उनी व रानबाई

उनी मनी मायबाई (धृ)

—–२ वेळा पूर्ण—-

माळी दादा येजो ना

 मायले फुलहार लयजो ना

 वाणी दादा येजो ना

मायले नारय लयजो ना

पुजूत सारा कानबाई

उनी व माय बाई

उनी व कानबाई

उनी मनी रानबाई (१)

कासार दादा येजो ना

मायले बांगडी लयजो ना

सोनार दादा येजोना

कंगण झुमका लयजो ना

सजनी कानबाई

उनी व माय बाई

उनी व कानबाई

उनी मनी रानबाई (२)

लोहार दादा येजोना

मायले त्रिशूल लयजो ना

पाटील दादा येजो ना

मायले साडी लयजो ना

हासनी कानबाई

उनी व माय बाई

उनी व कानबाई

उनी मनी रानबाई (३)

सुतार दादा येजो ना

मायले चौरंग लयजो ना

भोई दादा येजोना

 मायले पालखी लयजो ना

पालखीमा बसनी कानबाई

उनी व माय बाई

उनी व कानबाई

उनी मनी रानबाई (५)

मायनं रुप  निराय

 करस सोळा सिंगार

नथं टिकली बांगडी

गयामा सोनाना हार

पुजूत कन्हेर कानबाई

उनी व माय बाई

उनी व कानबाई

उनी मनी रानबाई (५)