Marathi Love Status, Love Shayari Marathi

Marathi Love Status
Marathi Love Status

तिने विचारले मी तुझ्यासाठी काय आहे? मी जवळ गेलो, तिला आलिंगन दिले आणि म्हणालो सर्वकाही.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

काही लोक म्हणतात की प्रेम खरं नसतं, त्या सर्वांच्या प्रश्नाचे उत्तर आहेस ‘तू ’.

Marathi Love Status
Marathi Love Status

कधीकधी तुला पाहिल्यावर बहरते की, नेहमी तुलाच पाहत रहावस वाटत.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

कालपर्यंत जे अनोळखी होते, आज हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्यावर त्यांचा आदेश चालतो.

Marathi Love Status
Marathi Love Status

जसे फुलांतून सुगंध आणि सूर्यातून प्रकाश येतो तसेच माझ्या प्रत्येक श्वासातून तुझं नाव येते.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

नाते मोत्या प्रमाणे असतात, जर का एखादा मोती खाली जरी पडला तरी त्याला खाली वाकून उचलायला हवे.

कदाचित तुम्हाला हे ही पहायला आवडेल: Happy birthday wishes in Marathi

Marathi Love Status
Marathi Love Status

प्रेमाचे तर माहीत नाही, पण तु माझ्या आयुष्यातील पहिली मुलगी जिला मी माझं जीवन समजून साथ दिली.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

अगोदर ही होते, आताही आहे आणि नेहमी राहील. प्रेम आहे, वर्गातला Syllabus नाही जो शिकल्यावर संपून जाईल.

Marathi Love Status
Marathi Love Status

लोक म्हणतात की प्रेम एकच वेळा होत, पण मला तर एकाशीच अनेक वेळा झाले आहे.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

‘तू ’ माझ्या चेहऱ्यावरचं “हसू ” आहे, जे पाहून सर्व घरचे माझ्यावर संशय करतात.

Marathi Love Status
Marathi Love Status

प्रत्येक नव्या गोष्टी छान असतात, पण तुझ्या जुन्या आठवणी नेहमी मनाला छान वाटतात.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

प्रेम हे अशा व्यक्तीचा शोध नाही ज्याच्यासोबत आपल्याला जगायचं आहे, प्रेम हे अशा व्यक्तीचा शोध आहे ज्याच्या विना आपण जगूच शकत नाही.

Marathi Love Status
Marathi Love Status

रोज स्वप्नात ते जीवन जगतो, जे जीवन तुझ्यासोबत वास्तवात जगायचे होते.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

तु माझा तिरस्कार केला तरी चालेल, पण पण खोट्या प्रेमाचा दिखावा तरी नको करू.

Marathi Love Status
Marathi Love Status

ते जे लाखातून एक असतात ना, बस माझ्यासाठी तू तीच आहेस.

कदाचित तुम्हाला हे ही पहायला आवडेल: Marathi status

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

मरण्यासाठी बरीच कारण आहे आणि जगण्यासाठी फक्त ‘तू ’.

Marathi Love Status
Marathi Love Status

एक सांगू! काही आठवणी, काही लोक आणि त्यांच्याशी जोडलेली नाती, कधी विसरता येऊ शकत नाही.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

जो तुमच्यासाठी अश्रू वाहत असेल, अशा व्यक्तीला कधीच सोडू नका. कारण असे प्रेम करणाऱ्या व्यक्ती भाग्यवंतांनाच मिळतात.

Marathi Love Status
Marathi Love Status

प्रेमात शंका आणि राग तेच लोक करतात, ज्यांना तुम्हाला हरवण्याची भीती असते.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

मला माहिती आहे की मी तुझं पहिलं प्रेम नाही, पण मला खात्री आहे की मी तुझ्या शेवटचे प्रेम ठरेल.

कदाचित तुम्हाला हे ही पहायला आवडेल: Attitude status Marathi

Marathi Love Status
Marathi Love Status

खरं प्रेम तुटत्या ताऱ्याप्रमाणे आहे, कधी आणि केव्हा दिसेल सांगता येत नाही.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

मला फक्त तुला हसताना बघायचंय, मी त्यामागचे कारण नसलो तरी चालेल.

Marathi Love Status
Marathi Love Status

प्रेम ही एक अशी विचित्र गोष्ट आहे, जी दुर्बल व्यक्तीला मजबूत आणि मजबूत व्यक्तीला दुर्बल बनवू शकते.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

लखलखत्या सूर्यप्रकाशात तर कुणीही तुमच्यावर प्रेम करेल, खरं प्रेम ते जे वादळात देखील तुमची काळजी घेतील.

Marathi Love Status
Marathi Love Status

तुझ्या आठवणी मला जागी ठेवतात, तुझे स्वप्न मला झोपवतात आणि तुझ्याबरोबर राहणे मला जिवंत ठेवतात.

Marathi Love Status

एखाद्या दिवशी तुम्हाला एक अशी व्यक्ती मिळेल, जिच्या मागील गोष्टींची तुम्हाला काळजी नसेल, कारण तुम्हाला त्या व्यक्तीसोबत भविष्यात जगायचं असेल.

कदाचित तुम्हाला हे ही पहायला आवडेल: Good Night Image Marathi Wishes

Marathi Love Status

आकर्षण तात्पुरते असते मात्र, प्रेम कायमचे आकर्षण असते.

Marathi Love Status

प्रेम हे Wi-Fi सारखे आहे. ते दिसत नाही, पण ते गमावल्यावर आपल्याला त्याची किंमत कळते.

कदाचित तुम्हाला हे ही पहायला आवडेल: Birthday wishes for wife in Marathi

Marathi Love Status

माझा प्रत्येक दिवस परिपूर्ण असतो, कारण त्याची सुरुवात आणि अंत तुझ्या प्रेमळ आठवणीने होत असतो.

Marathi Love Status
Love Shayari Marathi

तुम्ही दुसऱ्यांदा प्रेमात कधीच पडणार नाही, जर का तुमचं पहिलं प्रेम खरं असेल.

Marathi Love Status

तुझ्याविना मी काहीच नाही, तुझ्यासोबत मी काहीतरी आहे आणि आपण एकत्र सर्वकाही आहोत.

Marathi Love Status

खऱ्या प्रेमाला बोलण्याची गरज नसते, ते फक्त डोळ्यांच्या हावभाव ने बोलणे समजून घेतात.

Marathi Love Status

जेव्हा मी तुझ्या शेजारी असतो,  तेव्हा मी सर्वात जास्त आनंदी असतो.

Marathi Love Status

पाणी फक्त सूर्यप्रकाशातच चमकते आणि तुच माझ्या “सूर्य” आहेस.

Marathi Love Status

मला माहिती आहे की मी तुझ्यावर प्रेम करतो, कारण तुझ्या सोबत माझं वास्तव माझ्या स्वप्नां पेक्षाही सुंदर आहे.

Marathi Love Status

माझ्या झोपण्याआधी माझा शेवटचा विचारतोय असते विचार “तूच” असते आणि माझ्या जागल्या नंतर “तूच” माझा पहिला विचार असते.

Marathi Love Status

मला तुझी तितकीच गरज आहे, जितकी हृदयाला ठोक्यांची.

तू माझा हात थोड्यासाठी धरला असेल, पण माझे हृदय मात्र कायमचे धरले.

Marathi Love Status

प्रत्येक वेळेस तुला पाहिल्यावर, मी पुन्हा एकदा तुझ्या प्रेमात पडतो.

कदाचित तुम्हाला हे ही पहायला आवडेल: Marathi Jokes

Related Posts:

Marathi Quotes On Life

Motivational Quotes In Marathi

Best Marathi Quotes

Instagram Marathi Status

FB Status Marathi

Similar Posts