Friendship Quotes In Marathi Shayari

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Quotes In Marathi Shayari

अनुभव सांगतो की, एक विश्वासू मित्र,

हजार नातेवाईकां पेक्षा चांगला असतो.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Status in Marathi

लोक प्रेमात वेडे आहेत आणि आम्ही मैत्रीत.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Quotes In Marathi Shayari

जास्त काही नाही फक्त “एक”असा मित्र हवा जो,

खिशाचे वजन पाहून बदलणार नाही.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Status in Marathi

त्यांच्याप्रती निष्ठावंत आणि कर्जदार राहा जे तुम्हाला वेळ देतात,

कारण परिणाम कर्णालाही माहित होता,

पण मुद्दा मैत्री टिकवून ठेवण्याचा होता !

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Quotes In Marathi Shayari

खूप वेळेनंतर कॉलेजच्या कॅन्टीनमध्ये गेलो, च

हावाल्याने विचारलं चहा सोबत काय घ्याल ?

मी विचारले जुने मित्र भेटतील !

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Status In Marathi

किती कमाल असते ना ही मैत्री,

वजन तर असतं… मात्र ओझं असतं नसतं.

Friendship Quotes In Marathi
Dosti Shayari Marathi

तेही काय बालपण होतं…!

दोन बोटं जोडल्याने मैत्री व्हायची.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Status In Marathi

कधीकधी माझ्या नालायक मित्रांकडे पाहून विचार येतो,

काय होईल तिचं, जी यांच्या सोबत लग्न करेल ?

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Quotes In Marathi Shayari

एका मित्रासोबत अंधारात चालणे,

एकटे प्रकाशात चालण्यापेक्षा कधीही चांगले.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Status In Marathi

अगोदर 20 रुपयाच्या “टेनिस बॉल” साठी 11 मित्र पैसे गोळा करायचे,

आता “टेनिस बॉल” तर एकटा घेऊन येतो, मात्र 11 मित्र एकत्र होत नाही.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Quotes In Marathi Shayari

जीवनात बरेच मित्र आले, काही हृदयात स्थिरावले,

काही डोळ्यात स्थिरावले, काही हळूहळू दूर गेले,

पण जे हृदयातून नाही गेले ते तुमच्यासारखे जिवलग मित्र झाले.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Status In Marathi

मित्रांची मैत्री खिचडी पेक्षा कमी नसते,

स्वाद जरी नसला तरी भूक मात्र नक्की मिटवून देते.

Friendship Quotes In Marathi
Dosti Shayari Marathi

आम्हीपण कोयल्या प्रमाणे किरकोळच होतो,

ते तर तुमच्या सारखे मित्र मिळाले ज्यांनी आम्हाला हिरा बनवून टाकले.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Status In Marathi

प्रश्न पाण्याचा नाही तहानचा आहे,

प्रश्न मरणाचा नाही श्वासाचा आहे,

मित्र तर जगात भरपूर आहेत,

पण प्रश्न मैत्रीचा नाही विश्वासाचा आहे.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Quotes In Marathi Shayari

मला कधी मैत्रीची किंमत नको विचारू,

वृक्षांना कधी सावली विकतांना पाहिलंय…!

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Shayari In Marathi

माझ्या मित्रांची ओळख इतकी अवघड नाही,

मला रडताना बघून ते त्यांचे हसन विसरून जातात.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Quotes In Marathi Shayari

सर्व नाती जन्माच्या अगोदरच बनलेले असतात,

फक्त मैत्रि एक असं नात आहे जे आपण स्वतः बनवतो.

Friendship Quotes In Marathi
Dosti Shayari Marathi

यश हे जिद्दीने मिळते, आणि जिद्द मित्र वाढवतात,

आणि मित्र भाग्याने मिळतात,

आणि भाग्य माणूस स्वतः बनवतो.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Quotes In Marathi Shayari

मित्र कितीही वाईट झाला तरी,

त्याच्यासोबत मैत्री नका तोडू,

कारण पाणी कितीही खराब झाले तरी,

ते आग विजवण्याचा कामात येतच असते.

Friendship Quotes In Marathi
Friendship Shayari In Marathi

मैत्री एक थंड हवेची लहर आहे,

मैत्री हे विश्वासाचे दुसरं नाव आहे,

बाकीच्यांसाठी काहीही असो,

मात्र मैत्री आमच्यासाठी देवाची अनमोल भेट आहे.

Friendship status in Marathi
Friendship Quotes In Marathi Shayari

मित्र तोच असतो जो तुमच्या भूतकाळाला स्वीकारतो,

तुमच्या भविष्यावर विश्वास ठेवतो आणि तुम्ही जसे आहात तसाच तुम्हाला स्वीकारतो.

Friendship status in Marathi
Friendship Status In Marathi

जीवनात अनेक मित्र बनवणे ही एक साधारण गोष्ट आहे,

पण एकच मित्राबरोबर आयुष्यभर मैत्री टिकवून ठेवणे ही एक असामान्य गोष्ट आहे.

Friendship status in Marathi
Friendship Quotes In Marathi Shayari

फोटो काढण्याची काही आवड नाही आहे मला,

पण काय करू माझ्या मित्राला माझा फोटो बघितल्याशिवाय झोपच येत नाही.

Friendship status in Marathi
Friendship Status In Marathi

जीवन एक Railway Station प्रमाणे आहे,

प्रेम एक Train प्रमाणे आहे येते आणि निघून जाते,

पण मैत्री हे Enquiry Counter आहे,

जी नेहमी म्हणत असते May I Help You.

Friendship status in Marathi
Friendship Shayari In Marathi

आवश्यक नाही की प्रेमचं असायला हवं,

काहीवेळा मैत्री ही प्रेमा पेक्षा मोठी असते.

Friendship status in Marathi
Friendship Status In Marathi

तुझी आणि माझी मैत्रीण इतके घट्ट असायला हवी की,

नोकरी तू करायचे आणि पगार मी घे घेईन.

Friendship status in Marathi
Friendship Quotes In Marathi Shayari

आम्ही वेळ घालवण्यासाठी मित्र ठेवत नाही,

मित्रासाठी वेळ घालवत असतो.

Friendship status in Marathi
Friendship Status In Marathi

वेळेवर मैत्री तर प्रत्येक जण करतो खरी मैत्री ती असते ,

जी एक वेळेनुसार नाही बदलत.

Friendship status in Marathi
Friendship Shayari In Marathi

एक गोष्ट लक्षात ठेवा, शोधल्यावर तेच मिळतील जे हरवले आहे,

ते नाही जे बदललेले आहे.

Friendship status in Marathi
Friendship Status In Marathi

मैत्री ती नाही जी जीव देते,

मैत्री तीही नाही जे हास्य देते,

खरी मैत्री तर ती असते जी,

पाण्यात पडलेला अश्रू देखील ओळखून घेते.

Friendship status in Marathi
Friendship Shayari In Marathi

सात चालण्यासाठी साथी हवा,

अश्रू रोखण्यासाठी हसू हवं,

जिवंत राहायला जीवन हवं आणि जीवन जगण्यासाठी तुमच्या सारखा मित्र हवा.

Friendship status in Marathi
Friendship Shayari In Marathi

ज्या चहात साखर नाही,

ती चहा पिण्यात मजा नाही आणि ज्या जीवनात मैत्री नाही,

असे जीवन जगण्यात मजा नाही.

Similar Posts